Fotocredit:

Våre folkevalgte

Våre stolte folkevalgte for Kristiansand  2019 – 2023

 

juni 17, 2020

 

Kristiansand

Marte Rostvåg Ulltveit-Moe (gruppeleder)

Elisabeth Garlie Udjus

Hildegunn M. Tønnessen Seip

Mira Svartnes Thorsen

Kristin Knutsen

Mark Rayen Candasamy

For mer info om, trykk direkte på navnet.

 

MDG er representert i følgende utvalg og styrer :

Formannskapet:Hildegunn Marie Tønnessen Seip og Mira Svartnes Thorsen

Næring- og eierskapsutvalget: Mira Svartnes Thorsen

Oppveksutvalget: Elisabeth Udjus og Mark Candasamy, med Tore Bjørnestøl som 1. vara

Kulturutvalget: Kristin Knutsen, med Linda Voreland som 1. vara

Arbeids- og inkluderingsutvalget: Thor Kristian Hanisch

By- og stedsutviklingsutvalget: Marte Rostvåg Ulltveit-Moe, med Elisabeth Udjus som 1. vara

Havnestyret: Kristin Knutsen, med Marte Rostvåg Ulltveit-Moe som 2. vara

Organisasjonsutvalget: Ingen fast plass, Liv Iren Hognestad er 4. vara

ATP-utvalget (areal, transport og planlegging): Marte Rostvåg Ulltveit-Moe

Arbeidsgruppa om Gartnerløkka 2020: Hildegunn Marie Tønnessen Seip

17.maiutvalget 2020 og 2021: Leder Mira Svartnes Thorsen

Kontrollutvalget: Nestleder Birte Simonsen

Cultivas rådsforsamling: Linda Voreland

TV-aksjonskomiteen 2020: Mira Svartnes Thorsen

Styret for stiftelsen Gimle Gård: Anna Despard Asgard

Styret for Kongens Senter: Styreleder Dag Olaf Torjesen

Styret for Stiftelsen Arkivet: Hildegunn Marie Tønnessen Seip

Nettverket for Sunne kommuner: Hildegunn Marie Tønnessen Seip

Studentrådet: Elisabeth Udjus

Styret for Avfall Sør Holding: Yngvar Monstad
Samarbeidsutvalget for Krossen skole: Tale Mathilde Haukbjørk Østrådal
Valg- og honorarutvalget: Hildegunn Marie Tønnessen Seip

 

Foto:Lars Verket