Elisabeth Udjus

Grønn folkevalgt i Kristiansand 2019-2023

INFORMASJON OM ELISABETH

  • Oppvokst i Søgne
  • Tidligere fylkesleder i Grønn Ungdom Vest-Agder.
  • Sitter nå i sentralstyret til Grønn Ungdom.
  • Studerer statsvitenskap ved UiO