Mira Svartnes Thorsen

Grønn folkevalgt i Kristiansand 2019-2023, Talsperson Mdg Kristiansand

Mira Svartnes Thorsen (1981) har sittet i bystyret siden 2015. Hun meldte seg inn i partiet i 2005 og har sittet 6 år i partiets landsstyre. Nå er hun talsperson i Kristiansand MDG og 3. kandidat til Nye Kristiansand.
I sitt arbeid i bystyret, fellesnemnda og nærdemokratiutvalget har hun kontinuerlig presset på – og fått gjennomslag! – for mer demokrati, mer åpenhet og mer miljøvennlig politikk.
Når Mira ikke er folkevalgt bruker hun tiden sin på å lage festival, drive bar, lage radio, skrive dikt og drive næring. Hun jobber i privat sektor og er seriegründer.

- Ren luft, rent vann, ren jord. Økonomisk rettferdighet og en stemme for barn og unge.

Informasjon om Mira

  • Bor på Mosby
  • Sitter i Kristiansand bystyre og fellesnemda