Grønn Ungdom rett etter skolevalgkampen i Agder i 2023
Fotocredit:

Grønn Ungdom Agder

Grønn Ungdom er ungdomspartiet til Miljøpartiet De Grønne. Vi jobber for et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse, med bærekraftig produksjon og langsiktig tenkning.

 

Andrea Klingsheim Høyland, GU Agder
Andrea Klingsheim Høyland, GU Agder
Leder av GU Agder er Andrea Klingsheim Høyland (hun/henne)
Kontakt: agder@gronnungdom.no

Sjekk også ut

GU Agder på Facebook og Instagram

Grønn Ungdoms nettsider