Marte Rostvåg Ulltveit-Moe (t.v.) og Hildegunn Marie Tønnessen Seip i bystyresalen, oktober 2023
Fotocredit:

Våre folkevalgte

Våre standhaftige folkevalgte for Kristiansand  2023–2027

desember 14, 2023

Kristiansand bystyre

Hildegunn M. Tønnessen Seip (gruppeleder)

Marte Rostvåg Ulltveit-Moe (nestleder)

Varaliste:
1. vara Elisabeth Garlie Udjus
2. vara Evren Ünal
3. vara Jan Kristian Sæbø
4. vara Oda Sofie Pettersen
5. vara Birte Simonsen

MDG er representert i følgende utvalg og styrer:

Areal- og miljøutvalget: Marte Rostvåg Ulltveit-Moe (fast)
2. vara (fellesliste for opposisjonssamarbeidet) Jan Kristian Sæbø
5. vara (fellesliste) Oda Sofie Pettersen

Vara til formannskapet og kommunalutvalget: Hildegunn M. T. Seip

Helseutvalget: Hildegunn M. T. Seip

Oppvekstutvalget: Evren Ünal 2. vara (fellesliste)

Valg- og honorarutvalget: Hildegunn Marie Tønnessen Seip

Havnestyret (Kommunalt foretak): 3. vara (fellesliste) Hildegunn M. T. Seip

17.mai-utvalget 2024-25: Evren Ünal (fast)

Klagenemnda: 1. vara Evren Ünal

ATP-utvalget (areal, transport og planlegging): Marte Rostvåg Ulltveit-Moe

Kontrollutvalget: 1. vara (fellesliste) Birte Simonsen

Cultivas rådsforsamling: Vara Linda Voreland

Studentutvalget: Hildegunn M. T. Seip

Samarbeidsutvalget for Krossen skole: Tale Mathilde Haukbjørk Østrådal

Samarbeidsutvalget for Karuss skole: Evren Ünal

Samarbeidsutvalget for Lovisenlund skole: Vara Jon Meiholt

Spareskillingsbankens generalforsamling: Marte Rostvåg Ulltveit-Moe

Konsesjonskraft IKS: 1. vara Hildegunn Marie Tønnessen Seip

KS fylkesmøte: Marte R. Ulltveit-Moe (fast), 3. vara Hildegunn M. T. Seip

Vigselsmyndighet: Hildegunn M. T. Seip

Valgstyret: Hildegunn M. T. Seip

Styret for stiftelsen Gimle Gård: Anna Despard Asgard

Styret for Stiftelsen Arkivet: Hildegunn M. T. Seip

Nettverket for Sunne kommuner (helsefremmende samfunn): Hildegunn M. T. Seip