Samarbeidsstrategi

Kristiansand MDGs samarbeidsstrategi for valget 2023

Vedtatt på medlemsmøte 19. juni 2023
De Grønne er uavhengige av de tradisjonelle blokkene. De viktigste skillene går mellom grønt og grått, ikke mellom rødt og blått.

MDG er et samarbeidsvillig og løsningsorientert parti i sentrum av det politiske landskapet i Kristiansand. Vi vil samarbeide med de som til enhver tid gir mest gjennomslag for miljøvennlig og menneskevennlig politikk. Vi kan samarbeide med alle partier og lister i enkeltsaker.

Våre nærmeste samarbeidspartnere er grønn blokk, som i denne perioden har bestått av MDG, SV og V. Vi var med i flertallskoalisjonen bak Arbeiderparti-ordføreren etter forrige valg. Kristiansand kommunes budsjett for 2023 ble laget av MDG, KrF, Folkelista og Senterpartiet.

Når det gjelder en forpliktende koalisjon med budsjettsamarbeid de neste fire årene, ser det ut til å være langt fram til flertall for de grønneste partiene alene. Vi er åpne for samarbeid med en rekke andre partier hvis de blir med på sentral miljøpolitikk og tar naturkrisa og klimakrisa på alvor. Det gjelder også Arbeiderpartiet, Høyre, Rødt, og Partiet Sentrum.

Vi kan ikke inngå i noe forpliktende samarbeid med lister/partier som motarbeider våre sentrale solidaritetsprinsipper:
• solidaritet med andre mennesker
• solidaritet med fremtidige generasjoner
• solidaritet med dyr og natur