Kristin Knutsen

Grønn folkevalgt i Kristiansand 2019-2023, Student

INFIRMASJON OM KRISTIN

  • 20 år, fra Sogndalen
  • Jobber aktivt for å representere de unges stemme for et bedre miljø i Agder, gjennom hennes deltakelse i ungdomspolitikken.
  • Studerer statsvitenskap på Universitetet i Agder
  • Har vært aktiv i Grønn ungdom Agder i 3 år