Kronikk: Stans motorveitabben

5. mai hadde vår førstekandidat Marte Rostvåg Ulltveit-Moe en kronikk i Fædrelandsvennen om motorveien som planlegges nord for byen. 31. mai var det nesten 400 på søndagstur til Bjørkedalsheia for å vise at Vågsbygdskauen må tas vare på – MDG var også representert der. I dette innlegget kan du lese hel kronikken.


Stans motorveitabben

Moderne og framtidsretta byer over hele verden satser på kollektivtrafikk, gange og sykkel. Skal Kristiansand gjenta motorvei-tabbene fra Bryssel, Los Angeles og Oslo?

Kristiansand er en norsk foregangsby. Vi er best i hele landet på sykling, og slår Oslo og Bergen ned i støvlene. Vi var først i Norge med å innføre rushtidsavgift, som gir dokumentert færre biler på veiene, og dermed mindre kø for dem som er avhengig av å kjøre bil. Rushtidsavgiften fungerer så bra at bergenserne nå skal kopiere den.

Tre ting på en gang
Det fine med disse miljøgrepene er at vi får lavere klimagassutslipp, mindre støy og bedre folkehelse på likt. Moderne og framtidsretta byer over hele verden satser derfor på kollektivtrafikk, gange og sykkel.
Kristiansand fortjener selvsagt færre trailere gjennom sentrum. Det løser vi ved å satse på godstog og godsferjer. Ved å forbedre busstilbudet og senke prisen på månedskort vil flere mennesker velge å reise kollektivt. Det er bra både for klimaet og for byen vår.

Etterlengtede sykkelveier
Mange viktige sykkelveier i Kristiansand har blitt utsatt. Fra Timeneskrysset til Hamresanden er det livsfarlig å gå og sykle. Det samme gjelder veien fra Sødal til Kvarstein. Den sårt tiltrengte sykkelbroa over Otra har vi også ventet lenge på. Ved å bygge ut trygge sykkelveier vil enda flere barn og voksne komme seg trygt fram på to hjul, og få gratis trim samtidig.

Mange ledige bilseter
MDG ønsker også å teste ut nye løsninger i Kristiansand. I Bergen har Statens Vegvesen region Vest etablert et spennende prosjekt for samkjøring. I Bergen har hver personbil i gjennomsnitt 1,15 personer inni seg, i følge Vegvesenet. Med andre ord kjører de aller fleste aleine med matpakka si. Hvis litt flere av dem som må kjøre bil tar med en passasjer som tidligere kjørte egen bil, vil køene inn til byen raskt forsvinne.

Motorveien er ikke vedtatt
Dessverre jobber Høyre og Fremskrittspartiet hardt for å satse på gårsdagens løsning: Ny motorvei. Dette vil øke biltrafikken i Kristiansand og dermed øke utslippene av klimagasser. Hensikten er å kunne kjøre i 110 kilometer i timen fra Varoddbroa til Søgne.

Forrige uke kom nyheten om Vegselskapet som skal bygge motorvei fra Varoddbroa, gjennom turområdene i Kristiansand og videre helt til Ålgård i Rogaland. Ideen med et Vegselskap var å sørge for raskere og enklere utbygging av veier som er vedtatt. I stedet har Vegselskapet fått penger til veier som ikke er vedtatt. Motorveien rundt Kristiansand er ikke inne i Nasjonal Transportplan, som er Stortingets overordna prioritering av samferdselsutbygginger i Norge.

Hvor kommer ødeleggelsene?
Motorveien rundt Kristiansand er under utredning. Ingen vet hvor mye den vil koste (6 milliarder? Sannsynligvis mer). Ingen vet hvilken trase Vegvesenet vil anbefale. Skal veien skjære gjennom boligområdene på Sødal? Skal den ødelegge turområdet på Kjerrane? Skal den ødelegge store områder i Vågsbygdmarka?

Motorvei skaper mer trafikk
Det er veldokumentert at nye veier gir mer trafikk. Inn til Brussel er det både mange og brede motorveier, men knapt noen andre europeiske byer har mer kø. Hvert år forsvinner over 2 millioner arbeidstimer bort i kø (nrk.no 10.8.2013).
Etter at motorveien Interstate 405 freeway til Los Angeles ble utvidet, viste målingene at trafikken beveget seg litt saktere enn før. Forskere fra Brown University forklarer det slik: Det å bygge nye veier er en invitasjon til å kjøre mer bil (vox.com 23.10.14)

Også i Oslo er det i ferd med å spre seg en forståelse av at større motorveier gir flere biler. Trafikkforsker Lasse Fridstrøm advarer mot ny E18 gjennom Asker og Bærum, som den erfarne forskeren mener vil skape kork gjennom og rundt sentrum (nrk.no 20.2.15).

Kostbar tabbe
Politikerne på Stortinget blitt enige om at all vekst i persontrafikken inn mot de store byene skal skje med kollektiv, sykkel og gange. Dette ble først slått fast i Klimaforliket, og seinere i Nasjonal Transportplan. Det er ikke mulig å få til i Kristiansand hvis man bygger ny firefelts motorvei rundt byen. “Pose- og sekk”-politikk fungerer ikke.
Høyre og FrP er i ferd med å gjøre en gigantisk tabbe. En 39 meter brei tabbe til over 6 milliarder kroner. En tabbe som vil øke biltrafikken, øke forurensninga i Kristiansand, og lage store sår i turområdene våre.

Vi må velge
Så hvis du har andre drømmer for Kristiansand enn en ny motorvei. Hvis du ønsker deg en by hvor vi har råd til å bygge ut sykkelveier. En by hvor biltrafikken reduseres og folkehelsa blir bedre. En by hvor fuglesang og friluftsliv er viktig. Da er det lurt å si fra nå.
Motorveien rundt Kristiansand er ikke vedtatt. Høyre og Frp planlegger å vedta den 16. september, to dager etter kommunevalget. Det er fortsatt mulig å si nei til den gammeldagse motorveien, og ja til framtidsretta, menneskevennlige og klimavennlige løsninger i Kristiansand.

Marte Rostvåg Ulltveit-Moe
Førstekandidat, Miljøpartiet de Grønne i Kristiansand