Fotocredit: Sigve Mathisen.

Temaside Natur

Vi vil ta vare på naturen for alle, for alltid – stranda og skogen, havet og matjorda, for folk og fe og fisk. MDG jobber for et  menneskevennlig og naturvennlig Kristiansand.


Vi jobber for et reint og friskt hav med masse liv, og elver  og bekker fulle av ål, laks, sjøørret og elvemuslinger.  Havet har livnært oss og knyttet oss til verden siden byen  ble grunnlagt. Sammen kan vi ta vare på livet under vann, sikre vårt eget matfat, og ta  ansvar for framtida i havbyen Kristiansand.

Å bevare livet på land er viktig for å sikre en god framtid for de yngste  generasjonene. Vi jobber for å bevare naturen, skogen og skjærgården.  Naturens liv henger sammen med våre liv. Å verne om livet på land er bra  for kommunen og for store og små innbyggere.