MDGs stortingsprogram 2017-21 – Workshop i Kristiansand 2. mai

Miljøpartiet De Grønne er i gang med å utarbeide stortingsprogram for neste periode, 2017-2021. Mandag 2. mai kl. 18-21 på Rådhuset arrangerer Kristiansand MDG en Workshop om programarbeidet.

april 12, 2016

Informasjon om programarbeidet er samlet her.

Fristen for å komme med innspill til Programkomiteen er 15. mai. Alle medlemmer og lokallag kan komme med innspill her.

Fire temautvalg har lagd hver sin rapport om henholdsvis:

* Fred, forsvars- og sikkerhetspolitikk

* Grønn helsepolitikk

* Grønn skolepolitikk

* Økonomi og næringspolitikk

Disse temarapportene er å regne som innspill til programarbeidet nasjonalt. Medlemmer av MDG kan nå diskutere innholdet i rapportene, og ta stilling til hva de synes bør tas med videre, hva som bør skrinlegges, og hva som mangler.

Mandag 2. mai kl. 18-21 på Rådhuset arrangerer Kristiansand MDG en Workshop om programarbeidet. Alle medlemmer er hjertelig velkomne. Det blir enkel servering (suppe med brød). På Workshopen kan du komme med forslag/innspill til hva lokallaget skal melde inn av synspunkter til Programkomiteen nasjonalt. Vi ber alle som ønsker å delta på Workshopen forberede seg ved å lese de fire temarapportene, og formulere eventuelle forslag til stortingsprogrammet skriftlig. Slike forslag kan også sendes per epost til kristiansand@mdg.no.

På Workshopen får vi rundt en halvtime til hvert av de fire temaene nevnt ovenfor. Det blir korte innledninger ved:

GRØNN HELSEPOLITIKK – Dag Olaf Torjesen

ØKONOMI OG NÆRINGSPOLITIKK – Morten Tønnessen

FRED, FORSVARS- OG SIKKERHETSPOLITIKK – Anna Asgard

GRØNN SKOLEPOLITIKK – Marte Rostvåg Ulltveit Moe