Nytt styre i MDG 2015

mars 18, 2015

Portrett Elianne                        Morten Tønnessen

            Nyvalgt leder, Elianne Brulid (bilde)                             Ny nestleder, Morten Tønnessen

 

Årsmøtet i MDG i Kritiansand den 16. februar valgte nytt lokallagsstyre

Leder : Elianne Brulid
Nestleder : Morten Tønnessen
Kasserer : Birte Simonsen
Sekretær : Karoline Danielsen (GU)
Styremedlem : Hans Petter Horve (Skoleringsansvarlig)
Styremedlem : Arlyn Elverhøy Rosfjord
Styremedlem : Hans Ole Fossen Hals

1. varamedlem : Marte Rostvåg Ulltveit-Moe
2. varamedlem : Steinar Findahl Kverkild
3. varamedlem : Mira Svartnes Thorsen