Kommunebudsjett 2021-2024

Miljøpartiet De Grønne bidrar til et grønnere kommunebudsjett i Kristiansand.

desember 17, 2020

 

MDG har laget kommunebudsjett for Kristiansand sammen med 7 andre partier (Ap, Sv, Sp, Folkelista, De Uavhengige, Venstre og Rødt).

Budsjettet ble vedtatt av bystyret den 16. desember 2020. Koalisjonen samarbeider om følgende satsinger: «Klima og miljø», «Fattigdomsbekjempelse og forebygging av utenforskap», «Bydeler og frivillighet», samt «Flere i arbeid».

 

For Miljøpartiet De Grønne har det vært spesielt viktig å sette fart i omstillinga til et sosialt rettferdig lavutslippssamfunn. Vi har satt oss som mål at klimautslippene i Kristiansand skal kuttes med 80 % innen 2030. Det er høye, men nødvendige mål.

 

Vi skal gjøre det lettere å velge miljøvennlig for innbyggere og kommuneansatte, næringsliv og nabolag. Vi slipper bussen fram, gjør det lettere å sykle og gå trygt, og dyrere å bruke piggdekk og parkere i gatene. Det gir renere luft og frigjør vårt fellesareal. Klimakrisen og pandemien gjør det viktigere enn noensinne å oppmuntre flere til å sykle. Vi skal få fortgang i byggingen av sykkelveier og andre trafikksikkerhetstiltak, og gir støtte til vinterdekk på sykler så flere kan sykle hele året. Dette fører både til bedre folkehelse og reinere luft.

 

Vi fortsetter institusjonaliseringen av klimaarbeidet i kommunen. All kommunal drift må bli bærekraftig, og miljøkonsekvenser skal vurderes i alle saker. Vi innfører tertialrapportering på klima og miljø, så vi får verktøy til å styre ansvarlig innenfor klima på samme måte som vi har for økonomi. Innkjøpsmakten skal brukes bevisst til å bidra til omstilling. Vi prioriterer miljøkrav og kortreist kvalitet, og høyner miljøforventningene til bygg, anlegg og transport. Dessuten lanserer vi et klimaomstillingsfond, og gir mer støtte til omstilling enn noen gang. Vi inviterer slik hele folket med på klimadugnad. Alle skal med inn i lavutslippssamfunnet! Vi finansierer våre satsinger ved å kutte i reiser og overnattinger, overføre penger fra Kristiansand Havn, innføre piggdekkavgift, en liten økning i parkeringsavgiftene, samt noe bruk av kommunale sparepenger (fond).

 

Hele budsjettet til koalisjonen kan lastes ned her:

For ytterligere opplysninger, kontakt formannskapsmedlem Hildegunn Marie Tønnessen
Seip: h.seip(a)kristiansand-bystyre.no Tlf 988 19 111