To barn på sykler i solskinn
Fotocredit:

Klimahandling nå

Vi kan og må kutte utslipp, både lokalt og globalt. Det krever politisk vilje – og MDG er klare for å gjøre jobben!

august 2, 2023

De neste årene blir avgjørende for om vi kommer til å klare å nå verdens klimamål. Klimaendringene er katastrofale, for oss og for våre etterkommere. Naturbevaring, biomangfold og klimahensyn må være bærebjelkene i alt vi gjør.

Å diskutere om klimamålene skal senkes er å begynne i helt feil ende. Vi må erkjenne behovet for endring, og handle nå! Det finnes ikke én løsning på klimakrisen, men mange – og det er på høy tid å gjøre alt vi vet at virker: Sirkulær økonomi og gjenbruk, alt fossilt over på fornybar energi, kutte matsvinn og energisløsing, gjøre buss, sykkel og gange til de enkleste måtene å komme seg rundt på, etablere karbonfangst – og ikke minst: Ta vare på naturen som binder karbon og demper konsekvensene av klimaendringene.

Alle kan bidra, men det største ansvaret ligger på politikerne. Så velg dine politikere med omhu!

  • Les mer i programmet vårt, hvor kapittel 3 er dedikert til hva vi vil gjøre for å bremse klimaendringene
  • Les 5. kandidat Jan Kristian Sæbø sin ferske klimakronikk her: Om klimakutt og realisme. «Miljødirektoratets oppdaterte beregninger nå i 2023 bekrefter at klimamålene fortsatt kan nås, om vi gjør alt vi vet at virker.»
  • Les ordførerkandidat Hildegunn Seip her om at klimahåp krever handling:
    «Lite gir så mye klimahåp som når ting begynner å skje! Det er mest håp i handling. I de jordnære endringene vi alle kan bidra litt med i egne liv. I næringslivets omstilling, redusert forbruk og sirkulære løsninger – og i politisk handling. Det kan være et nasjonalt reisekort for 500 kr i måneden, som MDG foreslo i vårt alternative statsbudsjett. Dagbladet støtter ideen på lederplass: «Når vi finner enkle og tydelige klimatiltak som gjør livet bedre for innbyggerne, bør vi gripe muligheten.» Klima og miljø kan jobbes inn i alle saker, fra budsjett til arealplan, og selvfølgelig i strategien for omstilling til et sosialt bærekraftig lavutslippssamfunn

 

 

Klimakronikk av Jan Kristian Sæbø - skjermdump fra Fædrelandsvennen
Hildegunn-klimavilje