Green New Deal – din tid er nå!

Midt i korona- og klimakrise, er det stadig flere som ønsker en ny kurs. Også Miljøpartiet De Grønne.

april 21, 2020

– For oss i Miljøpartiet De Grønne er det tre hovedprioriteringer nå. Vi må løfte alle ut av fattigdom, sørge for at næringslivet vårt blir i stand til å tjene gode penger og sørge for at økonomien holder seg innenfor naturens tålegrense. Derfor utfordrer vi nå ordføreren til å ta ledelsen i en Green New Deal. De røde og blå prioriteringene må gjøres innenfor det grønne rammeverket fremover, sier Mira Svartnes Thorsen, medlem av formannskapet i Kristiansand.

Navnet på initiativet kommer fra New Deal – 1930-årenes reformprogrammer for å svare på depresjonen. På samme tid – i 1933 – skrev Arbeiderpartiets Ole Colbjørnsen i det norske kriseprogrammet: «Det kraftige samfunnsmessige initiativ må settes inn. Staten må sette seg i spissen for en mobilisering av landets hjelpekilder til kamp mot krisen.» I årene som kommer vil klima og miljø være styrende for all politikk i stadig større grad. Miljøpartiet De Grønne mener det vil være rasjonelt å benytte anledningen til å omstille til lavutslippssamfunnet, når det nå pumpes penger inn i kommuner, folk og næringsliv.

– Samtidig med at vi må presse staten til å ta det meste av den finansielle byrden ved denne omstillingen, må vi ta kraftigere grep selv. En folkevalgt skal ta sin del av ansvaret og være med på å løfte i flokk med resten av innbyggerne. Politikk skal riktignok vedtas, men noen må sette alle vedtakene ut i live. Der har både folk og folkevalgte en jobb å gjøre. Ingenting kommer av seg selv, ei heller det grønne skiftet, sier Thorsen.

Partiet ber altså ordføreren om å ta initiativ til å samle det politiske miljøet til en felles kraftanstrengelse i lys av klima og korona. De har tatt saken opp ved flere anledninger tidligere, men dette er første gang det blir et politisk forslag til behandling. Professor ved Bjerknessenteret, Helge Drange, har ved en anledning uttalt at man i Kristiansand; “Tenker globalt, og snakker lokalt” Miljøpartiet De Grønne mener dette er under kommunens verdighet og ber om en lokal – og regional – kraftanstrengelse for å følge opp ordene med konkrete handlinger.

– I tillegg til at vi ber ordfører Skisland om å ta initiativ til tverrpolitisk enighet om en green new deal, kommer vi i saken om koronastøtte til næringslivet med flere forslag til konkrete måter å omstille på lokalt og regionalt. Blant annet 1 million til å utvikle prosjekter, samarbeid og nye forretningsmodeller innen leverandørindustri, maritim næring og havbruk. MDG ønsker seg et prosjekt som ser på muligheten for sambruk med havvind, tang og sjøtare. Vi foreslår også 2 millioner til å ta visjonen om Electric Region Agder videre til konkrete tiltak og handling. Vi ønsker oss en opprustning av vannkraftverkene i regionen, ladeinfrastruktur og elektriske ferjer, understreker Svartnes Thorsen.

Hvis noen er interessert i å være med på å jobbe videre med dette, har innspill eller annet:

ta kontakt med mira@mdg.no / 468 22 337