Jan Kristian

Jan Kristian Sæbø er vår 5. kandidat til kommunevalget i 2023.

Jan Kristian jobber med familieråd i barnevernet i region sør. Han har tidligere vært i forsvaret og jobbet på rusfeltet. Han er opptatt av at neste generasjon skal få muligheten til gode liv, og at det ikke kan overlates til ungdommen alene å rydde opp. Jan Kristian liker å fikse gamle hus og stelle stauder. Han tar gjerne buss, og lader helst bilen på solstrøm fra eget tak.