Fotocredit:

Evren

 

Evren Ünal (30) er en samfunnsengasjert Kristiansander som stiller til valg for at flere skal få bedre liv. Dette er en kamp mot utenforskap.

Evren jobber for flere voksne i barnehage og skole. Barna skal føle seg trygge, sett og utfordret etter det de selv er interessert i og trenger for å lære. Det motiverer! Sånn gir vi barna det beste utgangspunktet for livet videre.

Kamp mot utenforskap handler også om skolefrukt, økt barnetrygd og gratis fritidsaktiviteter for familier med dårlig råd. På rusfeltet må vi hjelpe, ikke straffe. Vi er alle mennesker som trenger hverandre, til tross for forskjellene.

Vi jobber også for lokal og kortreist mat. Mat bringer folk sammen. Vi vil ha flere busker, bær og trær, og flere muligheter til å dyrke mat i nabolaget. Det gjør oss også bedre rustet for krevende tider.

Byutvikling som knytter folk sammen – med gode møteplasser vi kan bruke gjennom hele livet, og det vi trenger i hverdagen i nærheten der vi bor. For å ha en sosial og grønn utvikling trenger vi å bruke de områdene som allerede er asfalterte mer effektivt, og ta vare på naturen rundt.

Vi i MDG vil satse på Slettheia som en god bydel å leve i, med tjenestene familien trenger, butikk og møteplasser. Vi vil knytte bydelene bedre sammen med busstilbud og trygge sykkelveier. Evren har et stort hjerte for sin egen bydel, Slettheia, som står i fare for å miste tjenester. Vi vil heller lage en bydelsmelding sammen med innbyggerne, for å gi Slettheia et skikkelig løft!

For gode lokalsamfunn – mot utenforskap. Stem MDG!