Fotocredit: Linda Voreland

Grønne gjennomslag

Grønne gjennomslag 2015-2019 

For MDG i Søgne, Songdalen, Kristiansand og Fellesnemnda I samarbeid med gode krefter i de fleste andre partier. 

 

Klima og transport 

 • Etablering av solcelleanlegg på taket av Søgne rådhus 
 • Etablering av solcelleanlegg på taket av Songdalen ungdomsskole. 
 • Ny skole på Tangvall skal bli plusshus, dvs produsere mere energi enn bygget bruker. 
 • Overgang til elbiler i hjemmetjenesten i Søgne (fra 0 til 13 elbiler så langt). 
 • Gratis å ta med sykkel på bussen i hele Agder, så sant det er plass. 
 • Ny dunk for henting av glass- og metallemballasje i Søgne, Songdalen, Kristiansand og Vennesla. 
 • Kristiansand kommune har bedt regjeringen om varig vern av Skagerrak mot oljeleting. 

Åpenhet og demokrati 

 • Offentliggjøring av rådmannens forslag til investeringsbudsjett i Kristiansand. 
 • Ingen ny taushetserklæring for folkevalgte i Nye Kristiansand. 
 • Innføring av mulighet for sms-varsling av innbyggerne ved kriser. 
 • Ved gatesalg i Kristiansand er det forbud mot salg av våpenetterligninger som kan forveksles med ekte våpen. 
 • Alle enheter i Nye Kristiansand skal kurses i «Klart språk», et opplegg fra KS for å gjøre informasjon fra det offentlige lettere å forstå for alle 

Barn og unge 

 • Tilskudd til kjøp av tøybleier i Søgne, Songdalen, Kristiansand og Vennesla. 
 • Alle lekeplasser i Kristiansand skal ha minst ett frukt-tre. 
 • Ny skole på Vollan i Songdalen skal ha skolehage, og hjertesone rundt skolen slik at det er trygt å sykle eller gå. 
 • Alle ungdomsskolene i Kristiansand deltar i «Uke 6» (undevisningsopplegg om seksualitet og grensesetting). 
 • Barn i asylmottak i Kristiansand slapp å flytte fra kommunen da statlig mottak ble lagt ned. 
 • Ny brygge til Bragdøyabåten på Lumber. 

Naturvern og jordvern 

 • Blomstereng skal erstatte gressplen i tilknytning til kommunale veier i Søgne. 
 • Utplassering av containere til søppelfiske, for yrkesfiskere i Søgne. 
 • Kommunalt tilskudd til lag og foreninger som plukker søppel langs sjø og vassdrag i Søgne. 
 • Parker i Songdalen skal så langt som mulig beplantes med nyttevekster, bærbusker og frukttrær. 
 • Jordet på Storeneset i Songdalen skal ikke bygges ned. 
 • Kristiansand kommune har laget handlingsplan mot plast i havet.