Nytt styre – 2016

På årsmøtet til Kristiansand 1. februar 2016 ble det valgt nytt styre.

 

april 12, 2016

Leder: Morten Tønnessen (tidligere nestleder)

Nestleder og kasserer: Elianne Brulid (tidligere leder)

Styremedlem: Linda Voreland (ny)

Styremedlem: Mira Svartnes Thorsen (tidligere varamedlem)

Styremedlem (GU): Terje Moen (ny)

Varamedlem: Marte Rostvåg Ulltveit-Moe (gjenvalg)

Varamedlem (GU): Elisabeth Garlie Udjus