Spørsmål til Venstre

MDGs 4. kandidat og nestleder Morten Tønnessen har et leserinnlegg i Fædrelandsvennen 20. april der han stiller et spørsmål til Venstre. De som ikke har abonnement, finner innlegget her.

Spørsmål til Venstre om vekst

På sitt landsmøte har Venstre prisverdig nok vedtatt en rekke miljøtiltak.

Morten Tønnessen, Nestleder i Miljøpartiet De Grønne i Kristiansand

Her er det mye fremtidsrettet miljøpolitikk, som andre partier har mye å lære av. Men på ett viktig punkt er Venstre ikke realitetsorientert: De later nemlig til å se for seg at økonomisk vekst kan og bør fortsette til evig tid.

Global økonomisk vekst
I fagartikkelen The statistician´s guide to Utopia: The future of growth (Statistikerens guide til Utopia: Vekstens fremtid) vurderer jeg ulike scenarier for global økonomisk vekst de neste 300 år. Konklusjonen er entydig: Det er helt urealistisk å tro at vi kan fortsette med en høy vekstrate à la dagens i flere hundre år til. Venstre er som kjent tilhengere av «grønn vekst», men på lang sikt kan ikke vekstens fotavtrykk ventes å bli så lite at en mangedoblet verdensøkonomi ikke vil gi betydelige miljøutfordringer. Tankegangen om evig vekst er ingen vei ut av miljøkrisen.

Rike nok
Miljøpartiet De Grønne mener at vi i dagens Norge er rike nok. Det er ikke mangel på penger eller velstand som er Norges utfordring i dag. Økonomisk vekst bør derfor forbeholdes fattige land som trenger velstandsvekst. Rike land som Norge bør gå foran ved å gjennomføre et økonomisk systemskifte som ruster oss for en miljøvennlig og levedyktig fremtid.

Spørsmålene Venstre bør svare på er derfor: Hvor lenge ønsker dere å opprettholde vekstøkonomien i Norge? Tyve år, femti, hundre? Hvor mange ganger rikere må vi bli før vi er rike nok? Og hvis dere virkelig vil opprettholde vekstøkonomien lengst mulig, på bekostning av andre formål: Hvor lav vekstrate vil dere sikte mot, for å tilrettelegge for at vekstøkonomien kan vedvare lengst mulig?