Oda Sofie Pettersen

3 Kandidat fylkestingvalget 2019, Leder av Grønn ungdom Agder, Jobber for tiden for MDG i Agder, og litt som fisker.

Informasjon om Oda Sofie Pettersen

  • Er fylkesleder i Grønn Ungdom Agder
  • Hun er Grønn Ungdoms representant i styret, og er opptatt av at MDG skal bli de unges stemme i byen.
  • Sammen med klimapolitikk er dermed skolepolitikk, og dyrevernspolitikk viktig.