Hildegunn Marie Tønnessen Seip

Grønn folkevalgt i Kristiansand

Informasjon om Hildegunn

 • Hildegunn er født i Stavanger i 1979, og bor nå på Greipstad i Songdalen.
 • Hun har vært aktiv i organisasjonsarbeid og frivillig arbeid siden ungdommen, blant annet i Changemaker, flere miljøorganisasjoner, integrering og inkluderingsarbeid, og i kirke og menighet. Hun er aktivt med på å arrangere festivaler og jobbe med kommunikasjon i Korsvei, en tverrkirkelig bevegelse for miljø, fellesskap og rettferdighet.
 • Hildegunn underviser og forsker til daglig på Ansgarskolen på Hånes, innenfor psykologi og interkulturelle studier. PhD-prosjektet hennes i kulturpsykologi er et samarbeid med ABUP ved Sørlandet sykehus. Avhandlingen handler om hva det å delta i det flerkulturelle kunstprosjektet Fargespill betyr for barna og ungdommene som er med.
  Se kompetansekatalog hos Ansgarskolen: http://ansgarhogskole.no/hildegunn-marie-t-schuff
 • Hun har tidligere jobbet som journalist, museumsguide og spansklærer, og er en aktiv skribent som liker å skrive alt fra sanger til politisk analyse. Hildegunn er fast spaltist i Vårt Land, hvor hun skriver om internasjonale temaer i spalten Overblikk.
  Les Hildegunns innlegg i Vårt Land her: http://www.verdidebatt.no/hildegunnmts
 • Hildegunn har vært søndagsskolelærer, studentrådsleder og leder i Kommunalt foreldreutvalg i Songdalen.
 • På fritida liker Hildegunn å danse tango, være ute, reise med tog og dyrke litt på småbruket hun bor på. Hun er korpsmamma og hønemor (til 12 høner og haner). Hun er glad i livet i alt sitt mangfold, og det er tro, håp og kjærlighet som motiverer henne til å ta kampen for mennesker og miljø der det trengs!
 • Hildegunn var i 2015 med på å stifte MDGs lokallag i Songdalen, og ble samme høst valgt inn i kommunestyret. Hun er nestleder i kultur- og utviklingskomiteen i Songdalen kommune, og sitter i prosjektgruppa for symboler for Nye Kristiansand.
 • Hildegunn ble i 2019 valgt inn som folkevalgt i Nye Kristiansand kommune.Her sitter hun i Formannskapet og bystyret

- Ta vare på mangfoldet, både blant mennesker og i naturen! Sammen er vi mindre alene.