Årsmøte 2016

Bystyregruppa, ledet av Marte Rostvåg, har allerede fått gjennomslag for viktige saker, blant annet at administrasjonen skal prioritere arbeidet for sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen. Vi har også fått gjennomslag for at administrasjonen skal legge frem oversikt over kommunale investeringer i kull-, olje- og gasselskaper, samt at det i forbindelse med årsrapportene skal legges frem oversikt over hvor stor andel av kommunens innkjøp det stilles ulike etiske krav til, som en del av kommunens forpliktelser som medlem av Initiativ for etisk handel. Byutviklingsstyret har også besluttet –etter anbefaling fra Marte, at det skal plantes flere frukttrær og bærbusker på lekeplasser.

På årsmøtet legges årsmeldingen med regnskap frem. Vi behandler også budsjett, valg av styre og redaksjon, samt valg av representanter til landsmøtet. Alle medlemmer er velkomne. Stemmerett har medlemmer som har betalt kontingent både det det foregående og det inneværende året. Endelig innkalling med fullstendig saksliste sendes ut like over nyttår.

Leder av bystyregruppa vil også gjøre oppmerksom på alle medlemmer i MDG er velkomne på gruppemøtene på Rådhuset annenhver mandag kl. 18. Der diskuterer vi de viktigste sakene som bystyret skal behandle. Første gruppemøte i 2016 er mandag 18. januar kl 18-20. De som vil ha innkalling til gruppemøtene med oversikt over hvilke saker som skal behandles, kan si fra til gruppeleder Marte ( marterum@hotmail.com )

Vi ønsker dere alle fortsatt god jul og et godt nytt år.

Hilsen oss i styret.