Grønt kommunebudsjett

MDG Kristiansand har laget eget forslag til grønt og ansvarlig kommunebudsjett. Vår hovedprioritet er å satse på biblioteket. Bibliotek er opplagt miljøvennlig – det er smart at vi kan låne og dele på bøker, aviser og PCer i stedet for at alle må kjøpe sin egen. Samtidig er bibliotek grunnmuren i kommunens kulturtilbud, for både fattige og rike. Gode biblioteker er også viktige for å få til en god mottagelse av våre nye landsmenn og kvinner.

Hovedbiblioteket i Kristiansand vil med MDGs budsjettforslag bli rustet opp for 17 millioner kroner. Bygget er i så dårlig stand at biblioteksjefen har advart om at vinduer kan ramle ut. Kristiansand kommune er generelt ganske dårlige på vedlikehold, og MDG vil ruste opp både skoler, barnehager og utleiebygg. Det å la bygg forfalle er både dårlig miljøpolitikk og dårlig økonomisk politikk.

MDG er opptatt av et godt samspill mellom private, offentlige og frivillige. Derfor foreslår vi en ny ordning med miljø- og klimatilskudd, hvor lag, foreninger, skoler og småbedrifter kan søke om økonomisk støtte. Tiltakene skal bidra til bærekraftig utvikling i Kristiansand, og det kan være alt fra bydyrking til reparasjonskurs og dyreverntiltak. En årlig bevilgning på 2 millioner kroner kan utløse mye bra. Vi foreslår også en ny støtteordning til flyktningetiltak, for å styrke det gode arbeidet som gjøres blant annet i byens menigheter og i Refugees Welcome to Agder.

MDG Kristiansand foreslår også flere lærere i skolen, flere lærlinger i kommunen, flere plasser på kulturskolen, og økologisk frukt til elevene i ungdomskolen. Disse gode tiltakene finansierer vi ved å beholde eiendomsskatten på 2013-nivå, det vil si 6,4 promille. På den måten bidrar alle i Kristiansand med noen kroner ekstra i kommunekassa, som kan brukes til gode fellesløsninger. MDG Kristiansand foreslår også å kutte 20 % av politikernes lønninger.

Kristiansand kommune er på topp 20-lista over landets mest forgjelda kommuner. Kommunen bruker over 200 millioner kroner per år på å betale renter. MDG Kristiansand mener gjelda ikke skal øke. For å få råd til å investere i Biblioteket og nytt dekke til den nedslitte kunstgressbanen på Karuss i Vågsbygd, utsetter vi den planlagte nye kirka på Flekkerøya.

Bystyret vedtok på møtet 16. desember 2015 som forventa budsjettopplegget til flertallskameratene i FrP, Høyre, KrF, Venstre, Senterpartiet og Pensjonistpartiet. I tillegg behandlet bystyret en hel rekke verbalforslag. Verbalforslag er bystyrets beskjeder til administrasjonen om hva de skal jobbe med framover.

Tre verbalforslag fra MDG ble vedtatt: Økt kommunal innsats for sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen (heia toget!), administrasjonen skal lage en oversikt over kommunale investeringer i olje, kull- og gass-selskaper (på tide med divestment), og administrasjonen skal jobbe mer med etisk handel.
Hele budsjettopplegget til MDG og våre verbalforslag finner du i MDGKommunebudsjett2016-2019Kristiansand.pdf.