Foreslår nytt miljøtilskudd

Miljøpartiet de Grønne foreslår et nytt miljø- og klimatilskudd i Kristiansand kommune. Vi ønsker å støtte tiltak som for eksempel bytte- og deleordninger, reparasjonstiltak, bydyrking eller tiltak som gir økt sykling. Dyrevern og naturvernprosjekter hører også hjemme i denne ordningen. Ordningen skal være for alle gode tiltak som medvirker til en bærekraftig utvikling i Kristiansand.

desember 1, 2015

Miljøpartiet er inspirert av Sørlandet Boligbyggelag, som har et eget Miljøfond som borettslagene kan søke penger fra. Sagene bydel i Oslo og Bergen kommune har også «Grønne tilskudd», som utløser mye bra miljøaktivitet.

Vi ønsker å fremme prosjekter som reduserer transport, forbruk og avfall. Bildet viser by-bi-røkter Fisnik Rashica som holder bier på Odderøya – et godt eksempel på tiltak MDG heier på og gjerne vil utvide ved hjelp av miljøtilskudd.

Miljøpartiet de Grønne foreslår at lag, foreninger og skoler kan søke om det nye miljø- og klimatilskuddet. I tillegg foreslår vi at små bedrifter med under tre årsverk kan søke. Det viktigste for oss er ikke hvem som har de gode idene, men at enda flere gode ideer blir gjennomført. Det er bra for miljøet og bra for byen vår!

Miljøpartiet de Grønne håper at de store partiene vil støtte forslaget om miljø- og klimatilskudd. Vi foreslår å starte med en pott på to millioner kroner, som deretter økes hvert år.
For mer informasjon, kontakt gruppeleder for Miljøpartiet de Grønne i Kristiansand:
Marte Rostvåg Ulltveit-Moe, tlf 97 59 59 67

Forslag til utlysningstekst (kan endres):
Miljø- og klimatilskudd
Tiltakene skal medvirke til bærekraftig utvikling i Kristiansand ved å redusere transport, forbruk og avfall og/eller fremme naturvern og dyrevern.
Eksempler på tiltak som kan støttes er blant annet bytte- og deleordninger, reparasjoner, bydyrking, tiltak som gir økt sykling med videre.
Det gis ikke støtte til prosjekter som Enova gir støtte til.
Disse kan søke: Lag, foreninger, skoler, små foretak (bedrifter med 3 eller færre ansatte).
Boks: Dagens tilskudd
Hvis du vil se noen av tilskuddene Kristiansand kommune har i dag, kan du klikke her:
https://www.kristiansand.kommune.no/kultur-og-fritid/tilskudd/Om-tilskudd/
Dette er veldig bra ordninger som MDG støtter. Men det mangler et tilskudd til miljøprosjekter – og det foreslår vi nå!