Mer åpenhet i Kristiansand

Da bystyret skulle begynne å jobbe med forslaget til kommunebudsjett for neste år, valgte rådmannen i Kristiansand å hemmeligholde forslaget til investeringsbudsjett. Etter klage fra Miljøpartiet de Grønne er dokumentet nå blitt offentlig, derfor legger vi det ut på våre nettsider.

 

november 23, 2015

Gruppeleder for MDG i Kristiansand, Marte Rostvåg Ulltveit-Moe sier:

Vi ønsker at innbyggerne i Kristiansand kan være med å diskutere forslaget til kommunebudsjett, og da bør selvsagt tallene være offentlige. Det er nyttig for folk å vite at ny kirke på Flekkerøya koster det samme som en halv skole.

Morten TønnessenAdministrasjonen i Kristiansand kommune ønsket ikke å offentliggjøre investeringsbudsjettet fordi dette ville kunne svekke kommunens muligheter til å få en god pris.

Vi frykter at når budsjett-tall hemmeligholdes, vil «noen» likevel få rede på dem. Ved å offentliggjøre forslaget til investeringsbudsjett sikrer vi at alle aktører har den samme informasjonen, sier nestleder i MDG Kristiansand, Morten Tønnessen.

MDG er også opptatt av at billigst ikke alltid betyr best.

Lavest mulig pris lønner seg på kort sikt for kommunen, men kan bidra til press i negativ retning or eksempel når det gjelder holdbarhet, kvalitet, miljøstandarder og arbeiderrettigheter. Utfra et langsiktig perspektiv kan det være hensiktsmessig med anbudskonkurranser hvor det først og fremst konkurreres om best mulig innhold, sier Tønnessen.

Miljøpartiet de Grønne har sjekket med grønne folkevalgte i andre kommuner, og fikk klare råd om at forslaget til investeringsbudsjettet bør offentliggjøres. Verken Bergen kommune, Bærum kommune eller Vest-Agder fylkeskommune hemmeligholder disse tallene. Vi er svært glade for at Kristiansand kommune nå åpner opp og offentliggjør forslaget til investeringsbudsjett.

Last ned Forslag til investeringsbudsjett Kristiansand (8 sider).

«Kristiansand har hemmeligholdt investeringer», Fedrelandsvennen 21.11.15 (betaltingslenke)