Fotocredit: Elianne

Valgkampåpning

MDG Kristiansand åpnet valgkampen mandag 10. august med samling på Vaktbua på Odderøya. Den grønne gjengen på vel førti mennesker speed-datet vår førstekandidat til fylkestingsvalget, Birte Simonsen, og meldte seg frivillig til ymse valgkampaktiviteter. Har du tid og lyst til å stå på stand, delta på turer/arrangementer, eller bake kake? Meld fra til birte.simonsen@uia.no.

august 11, 2015

Her er noen tilbakeblikk på hva som ble sagt denne kvelden. Først Lena Høyrem Gabrielsen:

Hvorfor er jeg grønn?
Jeg var bekymra for framtida, for alt man så i nyhetene om forandringene som skjer på jorda. Tanken på at makten satt hos mennesker som ikke vil oppleve forandringene i noen særlig grad, frustrerte meg. Tiltakene som ble tilbudt av samfunnet for å bøte på alt dette, strakk tilsynelatende ikke så langt. Å pante en flaske eller resirkulere melkekartongen var ikke nok. Det var ikke før jeg leste de Grønnes prinsipp- og arbeidsprogram at jeg skjønte at det faktisk fantes en vei framover, en løsning. Løsninga var grønn, og den var helhetlig. Jeg skjønte at klima- og miljøpolitikk ikke bare handler om vei og olje, men det handler om alt. Hele politikken, og alle valgene som tas, både lokalt, nasjonalt og globalt. Prinsippet om bærekraft ligger til grunne for all politikk, og dette gjør politikken helhetlig. Derfor blei jeg grønn, og derfor tror jeg at vi virkelig kan redde jorda.

Alte Håland:

Hvorfor har jeg valgt å engasjere meg i Miljøpartiet?
Fordi MDG har begrepet «Økologisk verdisystem» i patiprogrammet.
Jeg tror ikke lykke kan settes inn i det økonomiske verdisystemet vi opererer med i dag, men jeg tror det går veldig fint inn i det økologiske verdissystemet. Jeg tror derfor det er viktig at det økonomiske verdisystemet underrettes det økologiske, for å få et lykkeligere og balansert samfunn.